ECONOMISCHE ZAKEN

Kennis, MKB, arbeidsmarkt

Minister Jorritsma geeft de komende tien jaar 1,2 miljard gulden extra uit aan onder meer kennisontwikkeling, het midden- en kleinbedrijf en bestrijding van tekorten op de arbeidsmarkt. Van dat geld gaat ruim 400 miljoen gulden naar kennisontwikkeling. De minister noemt vooral nanotechnologie en gentechnologie als belangrijke onderwerpen waarbij kennisontwikkeling onontbeerlijk is. Voorts wordt 374 miljoen gulden uitgetrokken voor het midden- en kleinbedrijf, waaronder het stimuleren van allochtoon ondernemerschap. Verder ligt de nadruk op kennis, vernieuwing en high-tech. Wat betreft het arbeidsmarktbeleid streeft Jorritsma naar een verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals in de ICT-sector al gebeurt. Zo wil ze de mogelijkheden van kinderopvang vergroten. Ook de reïntegratie van werklozen, scholing en het langer doorwerken van ouderen wil Jorritsma actief bevorderen.

ICT

Een kleine 240 miljoen gulden wordt vrijgemaakt voor de informatie- en communicatietechnologie. Dit geld gaat onder meer naar computertesten voor nieuwe medicijnen en naar uitbreiding van de zogenoemde virtual-reality techniek, driedimensionale computermodellen die de werkelijkheid simuleren.

Kapitaalbelasting

Volgend jaar gaat de kapitaalbelasting omlaag van 0,9 naar 0,55 procent. Op korte termijn zou deze belasting helemaal kunnen verdwijnen. De verlaging van de kapitaalbelasting past in het beleid om startende ondernemers te ondersteunen.

Meevallers in zicht

De prijs van aardgas is gekoppeld aan die van ruwe olie. Het Centraal Planbureau houdt voor volgend jaar vooralsnog vast aan de dit voorjaar vastgestelde olieprijs van 24 dollar per vat. Op basis daarvan zou het ministerie van Economische Zaken, dat over het aardgas gaat, volgend jaar zo'n 6,9 miljard gulden aan aardgasbaten opstrijken. Daarvan gaat 2,86 miljard gulden naar het Fonds Economische Structuurversterking, waaruit infrastructurele projecten worden betaald zoals het Bereikbaarheidsoffensief voor de Randstad. Thans ligt de prijs van een vat olie rond de dertig dollar en volgens vice-voorzitter Van der Veer van Shell zal die prijs de komende maanden nog standhouden.

Milieukeur

Net zoals nu al gebeurt bij huishoudelijke apparaten, moeten volgend jaar ook lampen en auto's worden voorzien van een zogenoemd energie-etiket. Voor onder meer wasmachines en koel- en vriesapparatuur worden de milieunormen aangescherpt. Om het milieuvriendelijk gedrag van de consument verder te ondersteunen, heeft het kabinet besloten volgend jaar 60 miljoen gulden in te zetten om de vraag naar duurzame energie te stimuleren.