DEFENSIE

Europese defensie-identiteit

Minister De Grave en staatssecretaris Van Hoof krijgen er volgend jaar 200 miljoen gulden bij voor de versterking van de Europese defensie-capaciteit. Die beschouwt het departement als zijn ,,eerste speerpunt''. Een stap op die Europese weg heeft De Grave gezet door met zijn Duitse collega Scharping af te spreken dat Nederland voor enkele tientallen miljoenen gaat deelnemen in de uitbreiding van de Duitse strategische luchtmacht en in ruil daarvoor bij crisisbeheersingsoperaties een beroep kan doen op Duitse militaire transportvliegtuigen.

Personeel

Voor de versterking van het personeelsbeleid, waarbinnen de (tegenvallende) werving en het behoud van militairen als `cruciaal' wordt aangemerkt, is 200 miljoen gulden extra uitgetrokken. De verjonging van de krijgsmacht moet doorgaan en moet vooral tot uitdrukking komen door een geleidelijke verschuiving van beroepspersoneel voor onbepaalde tijd (BOT'ers) naar mannen en vrouwen met een contract voor een bepaalde (kortere) tijd, doorgaans vier jaar (BBT'ers). Ondanks de tegenvallende wervings-resultaten tot nu toe blijft Defensie optimistisch.