`Cijfers Van der Ploeg kloppen niet'

Staatssecretaris R. van der Ploeg zegt de komende vier jaar 220 miljoen gulden extra te kunnen besteden aan de kunstsector. Maar zijn becijfering klopt niet, stellen FNV Kiem, Kunsten '92 en andere kunstenaarsorganisaties, die gisteren met boze kunstenaars uit protest een Amsterdamse snelweg blokkeerden.

In zijn vandaag verschenen Cultuurnota 2001-2004 suggereert Van der Ploeg veel meer geld beschikbaar te stellen dan hij in werkelijkheid doet, zo schrijven de organisaties in een persbericht. ,,Hij ontneemt de Tweede Kamer het zicht op wat werkelijk aan extra gelden beschikbaar komt'',

In de nota `Cultuur als Confrontatie' rekent de staatssecretaris voor dat hij in totaal in de komende vier jaar uiteindelijk 220 miljoen gulden structureel toevoegt aan de jaarlijkse cultuurbegroting. Hij besteedt dat geld voor een belangrijk deel aan zijn beleidsprioriteiten, zoals `Culturele Diversiteit', het digitaliseren van collecties en erfgoed (E-culture) en de vernieuwing van het Rijksmuseum voor 445 miljoen.

Volgens de kunstenbonden telt de staatssecretaris voor een groot deel `oud geld' op om zo tot zijn `spectaculaire verhoging' te komen. In dat bedrag van 220 miljoen is bijvoorbeeld ook de 60 miljoen extra voor cultuur gerekend, die bij het tweede Paarse regeerakkoord is afgesproken. Verder zijn alle continueringen van tijdelijke gelden en bijkomende bedragen meegeteld en verzuimt hij ingeboekte bezuinigingen er van af te trekken. Zo noemt de staatssecretaris 10 miljoen voor het kunstvakonderwijs een `verhoging van het budget' maar ,,hij vermeldt niet dat daar tegenover een bezuiniging van 25 miljoen stond'', aldus de organisaties.

Van de extra 220 miljoen wordt het merendeel, 152 miljoen, buiten de Cultuurnota om besteed, en zonder voorafgaand advies van de Raad voor Cultuur, aldus de bonden: ,,De Tweede Kamer-fracties zouden dat niet moeten accepteren.'' Van het extra geld is 17 miljoen beschikbaar voor de `wensbegroting' van de Raad voor Cultuur, die om 35 miljoen extra gevraagd had.

Om hun ongenoegen over de plannen van Van der Ploeg en de Raad voor Cultuur te uiten blokkeerden zo'n 150 vertegenwoordigers van de kunstwereld gistermiddag in Amsterdam met twee vrachtwagens het verkeer tussen de ringweg A10 en het Surinameplein. De actie duurde twintig minuten en veroorzaakte een file; de gedupeerde automobilisten kregen theaterbonnen. De actievoerders, vooral afkomstig uit de toneelwereld, eisten onder meer 150 miljoen gulden extra voor cultuur. Woordvoerder John Leerdam, directeur van theater Cosmic, betoogde echter dat de blokkade niet tegen de staatssecretaris was, maar tegen het systeem van subsidieverlening. Het motto van de actie was: `Blokkeren? Geen Kunst! – Geen Kunst Blokkeren'. Musici van het bedreigde Noord-Hollands Philharmonisch Orkest speelden een treurmars van Chopin.