Bussum duurst voor nieuw café

De kosten die gemeenten in rekening brengen voor vestiging van een café lopen zeer sterk uiteen. Zo moet in Bussum meer dan vijftigduizend gulden worden betaald voor diverse gemeentelijke vergunningen, tegen 4.600 gulden voor een zelfde bedrijf in het Drentse Tynaarlo. Ook het aantal benodigde vergunningen verschilt sterk.

Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversorganisatie VNO-NCW naar het vergunningenbeleid van de 537 Nederlandse gemeenten. Daarvan hebben 194 de vragen van VNO-NCW beantwoord. Van de grote gemeenten deden alleen Rotterdam en Den Haag mee aan het onderzoek.

Aan de gemeenten was de vraag gesteld welke vergunningen nodig zijn – en wat ze kosten – voor het vestigen van een café (nieuw te bouwen à 1,4 miljoen gulden) met een vloeroppervlak van 150 vierkante meter, een terras van 50 vierkante meter en maximale openingstijden.

In alle gemeenten zijn ten minste twee vergunningen nodig: een drank- en horecawetvergunning, en een bouwvergunning. In de meeste gemeenten zijn meer vergunningen nodig, tot meer dan zeven in negentien gemeenten, uiteenlopend van een terrasvergunning tot een gebruiksvergunning voor brandveiligheid.

Weinig gemeenten konden aangeven hoeveel ambtelijke uren afgifte van deze vergunningen zou kosten. Waar ze dat wel konden, blijken grote verschillen. Zo zegt Beverwijk 297 uur nodig te hebben voor zes vergunningen, tegen een prijs van 22.197 gulden – ofwel 75 gulden per uur.

De snelste gemeente is Nederhorst den Berg: 5,5 uur voor meer dan zes vergunningen. Kosten: 39.452 gulden, ofwel 7.173 gulden per gewerkt uur.

Volgens VNO-NCW is volstrekt onduidelijk hoe gemeenten kosten berekenen. De organisatie pleit daarom voor meer openheid. Gemeenten zouden net als advocatenkantoren en adviesbureaus uren moeten schrijven voor gedane arbeid, aldus de werkgeversorganisatie.