BUITENLANDSE ZAKEN

Ontkoppeling milieu

Voor ontwikkelingssamenwerking is dit jaar 8,2 miljard gulden, 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), beschikbaar, een stijging van 600 miljoen gulden ten opzichte van vorig jaar. Dat dankt OS niet alleen aan de vaste koppeling met het sterk groeiende bbp, en de daarin verwerkte oplopende inflatie, maar ook aan het feit dat het budget voor `zuivere hulp' in 2001 en 2002 niet meer zal worden belast met bijdragen aan de internationale beperking van broeikaseffecten.

Bilaterale hulp

Van de Nederlandse bilaterale overheidshulp (2,7 miljard) gaat volgend jaar de helft naar Afrika, dat zoveel mogelijk zelf bepaalt waar de hulp met voorrang op wordt gericht. Voor hulp via de particuliere sector en maatschappelijke organisaties is 1,8 miljard uitgetrokken. Voor internationale armoedevermindering komt 600 miljoen meer beschikbaar, voor schuldverlichting 200 miljoen extra. Al met al blijft Nederland ook volgend jaar een van `s werelds belangrijkste donoren.

Partner in veiligheid

In een toelichting op zijn begroting, gegeven via een beeldverbinding uit New York waar hij de VN bezocht, zei minister Van Aartsen dat Nederland actief wil bijdragen aan de ontwikkeling van een Europese veiligheids- en defensie-identiteit, die van de EU een ,,partner in veiligheid'' in plaats van een ,,afnemer van veiligheid'' moet maken. In dat verband noemde hij de stijging van het defensiebudget met 4 procent.

Juridische hoofdstad

Volgend jaar wordt de internationale bekrachtiging van het statuut van het VN-Strafhof in Den Haag verwacht, waarmee het predikaat van de residentie als ,,juridische hoofdstad van de wereld'' zal worden versterkt. Van Aartsen wil ook proberen om naast de organisatie voor de bestrijding van chemische wapens (OPCW) in Den Haag een vergelijkbaar bureau voor het toezicht op biologische wapens in Nederland gevestigd te krijgen.

EU

Nederland hoopt dat in het Verdrag van Nice in december overeenstemming zal zijn bereikt over alle institutionele hervormingen van de EU: de omvang van de Europese Commissie en de verdeling van commissarissen, het stemgewicht, vaker meerderheidsbesluitvorming in de ministerraden en de versterking van de positie van het Europarlement. Daarna kan er groen licht worden gegeven voor de uitbreiding van de Unie met Centraal- en Oost-Europese landen.