Budgettering

Flip de Kam verkondigt in deze krant van 7 september dat de budgettering van de zorg onvermijdelijk is. De kosten van de collectieve voorzieningen zouden anders zodanig oplopen, dat aan de economische ontwikkeling te veel schade zou worden toegebracht. Wanneer politici niet de moed hebben ,,het mes in het pakket te zetten, ontstaan wachtlijsten.'' Dat daardoor mogelijk dodelijke slachtoffers vallen, is volgens De Kam onvermijdelijk. Die vallen ook door bijvoorbeeld te bezuinigen op politietoezicht.

Even anders gezegd: dodelijke slachtoffers zijn acceptabel zolang er maar geen schade wordt toegebracht aan de economische ontwikkeling. Het is maar waar je de prioriteiten legt. De keus is voor De Kam misschien ook wel gemakkelijk: de gezondheidszorg kan per definitie niet staken, en een dode zegt helemaal niets meer. Alles draait om de kosten van de zorg, de kwaliteit is van minder belang.

Wanneer De Kam veronderstelt dat de zorg voor de armen alleen door budgettering kan worden veiliggesteld, dan ziet hij het ontstaan van de particuliere klinieken over het hoofd. In Groot-Brittannië ontstonden deze vooral na de invoering van de National Health Service, in Nederland na de budgettering van de gezondheidszorg. Voor welgestelden een goede oplossing om aan de wachtlijsten te ontkomen.

Dit roept wel de vraag op hoeveel waarde De Kam eigenlijk toekent aan een mensenleven. Zoiets is natuurlijk moeilijker te bepalen dan de waarde van een auto of een scheerapparaat. Maar op welke waarde De Kam ook zou uitkomen, dan nog vraag ik mij af of de prijs ook zou oplopen wanneer het bijvoorbeeld over zijn ouders, vrouw of kinderen zou gaan. Gezondheidszorg is altijd zorg voor het individu, geen `economische ontwikkeling'.