Biotechnologie 2

In het hoofdartikel over het besluit van de Rabobank wordt de loftrompet gestoken over genetische modificatie, wat zij blijkbaar beschouwt als een technologie met een grote toekomst. Echter, de risico's die ermee verbonden zijn zijn zeker even groot, zoniet groter, dan de voordelen die de gentech-fabrikanten ons voorspiegelen.

De complexiteit van het gehele mechanisme is zo groot dat overzicht onmogelijk is. Het aantal bouwstenen in het DNA verschilt per organisme, maar kan in de miljarden lopen. Het aantal combinatiemogelijkheden is gigantisch, niet alleen binnenin het gemuteerde organisme, maar ook daarbuiten. In feite is het gehele ecosysteem van de aarde in het geding. Risico's zijn niet uit te sluiten.

Het argument dat GM de enige manier is om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden is niets meer dan een verkooppraatje van de gentech multinationals. Voedselproblemen in de Derde Wereld zijn het gevolg van gebrekkige distributie, van economische machtsverhoudingen, en van de politieke situatie ter plekke; niet van een slechte kwaliteit van de oogstgewassen.

Er zijn aanwijzingen dat gentech-aanpassingen om oogsten te beschermen tegen ongedierte niet zo goed werken als beoogd. Benadering van het probleem uit een andere hoek blijkt minstens even effectief: gemengd telen van verschillende gewassen bijvoorbeeld, of meer aandacht voor de minerale samenstelling van de bodem.

We worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van niet goed omgaan met het ecosysteem. Vaak is dit het gevolg van onwetendheid in het verleden. Nu worden we als maatschappij weer geconfronteerd met een keuze die bepalend is voor de generaties na ons.

De Rabobank neemt hierin haar verantwoordelijkheid. NRC Handelsblad schreef dat de Rabo medeverantwoordelijk is voor de milieuproblematiek in de agrarische sector. Dat klopt, maar de Rabobank heeft tenminste geleerd van de fouten in het verleden. NRC Handelsblad heeft dat blijkbaar niet.