Biotechnologie 1

In het hoofdartikel in de krant van 28 augustus werden vraagtekens geplaatst bij het besluit van de Rabobank om voortaan biotechnologiebedrijven uit te sluiten van financiering.

De conclusie luidt dat het niet de taak is van financiële instellingen om te bepalen of nieuwe technologie al dan niet op de markt mag komen. Dat standpunt valt niet vol te houden. De realiteit is dat Rabo niets nieuws onderneemt, maar trendvolger is. Financiële instellingen doen al enkele jaren niets anders dan steeds meer dergelijke keuzes te maken.

Op een onlangs door de Europese Commissie georganiseerde bijeenkomst in Lissabon kwamen zo'n 150 financiële analisten, bankiers, pensioenfondsbeheerders en aanverwanten tot de conclusie dat marktcorrectie door investerings- en beleggingsethiek een dominante ontwikkeling is geworden die weliswaar al decennia bestaat, maar die in feite beter dan ooit functioneert.

Omdat de overheid zich terugtrekt, of doet alsof, is het onvermijdelijk dat andere maatschappelijke sectoren de aldus openvallende plaatsen gaan innemen, en de financiële sector blijkt zich terzake steeds meer te profileren.

Bij de zogenaamde Groenfondsen kunnen ondernemers een milieulabel verwerven van de overheid, om daarmee via banken beleggers te strikken die door deze investeringen fiscale voordelen ontvangen.

In 1997 lanceerde de SNS-bank een systeem van meetbare milieu-criteria waaraan ondernemingen moeten voldoen willen ze bij bepaalde categorieën beleggers hun volgende emissies verzilveren. Inmiddels is elke zichzelf respecterende bank op deze rijdende trein gesprongen, en dus wordt er heel wat gemeten en gekwantificeerd. De nieuwste stap in deze ontwikkeling is het zogenaamde Triple Bottom Line principe, ook wel Triple P genoemd: People, Planet, Profit.

Bedrijven moeten voldoen aan zogenoemde Socially Responsible Investing (SRI), criteria op het gebied van People (arbeidsvoorwaarden, kinderarbeid), Planet (natuur, broeikas, oceanen, water) en Profit, ofwel het vermogen om deze vroeger zo verguisde `zachte' voorwaarden te combineren met goed zakendoen.

Men zou wensen dat deze variant op Triple P wordt ingezet waar dat tot werkelijk zinvolle veranderingen leidt. Financiële instellingen hebben hierin een onmiskenbare sleutelrol te vervullen.