BINNENLANDSE ZAKEN, GROTE STEDEN, KONINKRIJKSRELATIES

Politiesterkte

De politie moet op 1juli 2002 in totaal 43.622 agenten fulltime in dienst hebben. Vorig jaar bedroeg de sterkte 41.370. Er moeten dus nog 2.500 medewerkers worden aangetrokken, los van het natuurlijk verloop. Om aan het benodigde aantal agenten te komen, is voor volgend jaar 12,5 miljoen gulden extra uitgetrokken, waarmee de `arbeidsmarktknelpunten' kunnen worden bestreden. Dat bedrag loopt op naar 20 miljoen gulden in 2003. Verder moet het personeel dat nu deel uitmaakt van de organisatie, worden vastgehouden.

Elektronische overheid

Minister Van Boxtel (Grote Steden) gaat bijeenkomsten in het land beleggen om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij de `elektronische overheid'. Er zal jaarlijks 10 tot 15 miljoen gulden beschikbaar komen om de rol van de overheid als aanjager en gebruiker van technologische innovaties inhoud te geven.