Autoloze zondag

In NRC Handelsblad van 6 sept. toont J. Molenaar zijn onbegrip voor het standpunt van de Amsterdamse Kamer van Koophandel inzake de autoloze zondag. Honderden winkels profiteren van de koopzondag. Zo'n 20 procent van de weekomzet wordt inmiddels op die dag gemaakt. Slechts 15 procent van het publiek komt per auto, vaak met meerdere personen of gezinnen naar Amsterdam.

De KvK vindt dat Amsterdam zijn bezoek gastvrij moet onthalen. Op een oneigenlijke manier maakt de gemeente gebruik van de Algemene Politie Verordening. Afspraken over geplande evenementen in de stad zijn van tafel geveegd. Bovendien is het gebied dat autoluw zal zijn, namelijk de hele binnenstad, onredelijk groot.

Het gemeentebestuur gooit met zijn handelwijze het moeizaam opgebouwde draagvlak onder het bedrijfsleven te grabbel.

Ook de juristen van de gemeenten geven toe dat de juridische vorm waarin het haastig geformuleerde `evenement' is gegoten, bedenkelijk is. Daarom wordt aan de bestuursrechter gevraagd zich uit te spreken over de principiële kwestie.