Asielzoeker levert Noors rechts juist geld op

Buitenlandse asielzoekers zijn eng en kosten de gemeenschap alleen maar geld. Kennelijk met die veronderstelling in het achterhoofd heeft de rechtse Noorse `Partij van Vooruitgang' de economische balans opgemaakt van de aanwezigheid van `vreemdelingen' in het stadje Os, ten zuiden van Trondheim. De uitkomst moet ook de partij zelf hebben verrasst, en mischien wel hebben teleursteld: per saldo heeft Os – de enige gemeente in Noorwegen die wordt bestuurd door de `Partij van Vooruitgang' – tussen 1994 en 1999 bijna 2,4 miljoen Noorse kroon (ongeveer 650 miljoen gulden) `verdiend' aan de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

Dat positieve saldo betreft de subsidies die de regering in Oslo het stadje de afgelopen jaren heeft verstrekt voor opvang en huisvesting van de buitenlanders. Met het feit dat die buitenlanders ook belasting betalen en dus voor inkomsten voor de overheid zorgen, is nog geen rekening gehouden.

Dat een partij als de `Partij van Vooruitgang' studie doet naar de kosten en baten van het asielbeleid, is volgens veel waarnemers een veeg teken. Het illustreert volgens hen het feit dat racisme en immigratie een populair thema is geworden in de Noorse binnenlandse politiek. De Noorse minister Sylvia Brustad, verantwoordelijk voor het gemeentelijke beleid, zei dat ze ongelukkig was met de studie, maar tevreden over de uitkomst. ,,Ik vind het immoreel om de balans op te maken van mensen teneinde vast te stellen of ze iets waard zijn of niets'', reageerde ze op de uitslag. ,,Maar ik ben blij dat uit het onderzoek blijkt dat vluchtelingen een positieve bijdrage leven aan de gemeenschap, dat ze een bron van rijkdom zijn.''