Afwijzing rapport soloactie van Kok

De vice-premiers Jorritsma (VVD) en Borst (D66) werden onaangenaam verrast toen PvdA-premier Kok eerder deze maand een WRR-rapport over korting op het ziektegeld van tafel veegde zonder dat de zaak in het kabinet aan de orde was geweest. Dat blijkt uit een gesprek met de vice-premiers Jorritsma en Borst, vandaag in deze krant.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid had op 1 september in een rapport bepleit het ziektegeld van langdurig zieken tot 70 procent te reduceren, als prikkel om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Op die manier zou op termijn ook de instroom in de WAO kunnen worden beperkt. Volgens de Ziektewet krijgen zieke werknemers 70 procent, maar in bijna alle collectieve arbeidsovereenkomsten is vastgelegd dat de werkgever dit aanvult tot 100 procent. De WRR pleitte ervoor dit tegen te gaan.

,,Er is [op dit punt, red.] nog geen kabinetsstandpunt'', zegt vice-premier Jorritsma. Zij is net zo min als haar collega Borst op voorhand tegen het WRR-voorstel. Beiden onderstrepen dat in het kabinet het rapport niet was besproken. Kok had de gedachte aan korting op het ziektegeld in krachtige termen verworpen op een persconferentie eerder deze maand. Hij zei `geen voornemens of plannen' te hebben het idee over te nemen omdat `heel wat goeden onder de kwaden moeten lijden'.

Jorritsma en Borst zijn temeer niet bereid de WRR-gedachte te verwerpen, omdat zij het onevenredig grote aantal arbeidsongeschikten in de WAO zien als een van de voornaamste politieke problemen in de komende jaren. Minister Zalm (Financiën) en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken), beiden VVD, bepleitten eerder dit jaar dat de sociale partners het aanvullen van het ziekengeld zouden beperken. De vakbonden zijn er echter tegen. Jorritsma: ,,Het is natuurlijk moeilijk, politiek gezien bestaan er verschillen van inzicht over.'' Borst: ,,Je knapt sneller op van werken dan van achter de geraniums blijven zitten.''

WRR: pagina 35