Verbod treft visserij op IJsselmeer

Staatssecretaris Faber (Visserij) heeft de visvangst op het IJsselmeer gisteren voor de duur van een week verboden. Volgens de Nederlandse Vissersbond zijn vanmorgen toch zo'n zestig vissersschepen uitgevaren.

Hiermee riskeren de IJsselmeervissers boetes van 20.000 tot 25.000 gulden. Het ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer dreigt met intrekking van vergunningen. De Nederlandse Vissersbond spreekt van ,,pure intimidatie''.

Reden voor het verbod is dat de vissers hun vangstcapaciteit sinds 1996 niet hebben gehalveerd, in strijd met de afspraak hierover met het ministerie. De reductie bleef steken op 46 procent. Door het IJsselmeer nu een week te sluiten voor visserij, wordt alsnog de norm van 50 procent behaald. Volgens het ministerie betreft het een ,,evenredige maatregel''.

Vier jaar geleden besloot toenmalig landbouwminister Van Aartsen samen met de visserijsector tot een reductie van de IJsselmeervisserij, wegens de sterk dalende visstand in het IJsselmeer. Deze werd veroorzaakt door overbevissing en de afname van de glasaalintrek. Uit deze glasaal ontwikkelt zich de paling.

In 1999 bleek al dat de reductie van 50 procent, die is vastgelegd in de Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000, niet werd gehaald. Voor de regeling reserveerde het ministerie een bedrag van 6 miljoen gulden, dat Faber eind vorig jaar opschroefde tot 8,2 miljoen gulden. Dat geld vormde de schadeloosstelling voor van vissers opgekochte vergunningen en vistuig.

De visserijwereld reageert vol onbegrip op het vangstverbod. Volgens secretaris G. Hiemstra van de Nederlandse Vissersbond raakt de maatregel kant noch wal. Doordat het verbod pas afgelopen vrijdag werd afgekondigd hebben de vissers volgens Hiemstra niet eens de tijd uitgezette netten binnen te halen. De netten raken vol, met als gevolg massale vissterfte. Hiemstra noemt de maatregel van het ministerie dan ook ,,ondoordacht''.

Volgens Hiemstra is er geen overleg geweest met het ministerie over het verbod. De dreiging met boetes heeft hem ook verrast. ,,De vissers worden bang. Ik verwacht dit soort maatregelen in Iran, niet in Nederland.''

De Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie controleert met vijf à zes boten en een helikopter of vissers zich aan het verbod houden. Volgens een woordvoerder van de AID mogen vissers vandaag hun netten ophalen, maar geen `nieuwe visactiviteiten' ontplooien. Inmiddels is tegen één visser proces-verbaal opgemaakt.