Veel klachten over geluid Schiphol

Aangepast gebruik van start- en landingsbanen op Schiphol heeft het afgelopen weekeinde geleid tot meer klachten. Sinds vrijdag bij zuid- en zuidwestenwind alleen de Buitenveldertbaan gebruikt mocht worden om binnen de geluidsnormen te blijven, heeft de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS) 2.530 klachten binnengekregen. De vliegtuigen komen bij het gebruik van de Buitenveldertbaan over dichtbevolkt gebied.