Transportsector krijgt teruggave dieselaccijns

Met een verhoging van de accijnsteruggave voor diesel is het kabinet dit weekeinde tegemoetgekomen aan klachten van de transportsector over de hoge brandstofprijs.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer, gesteund door oppositiepartij CDA, wil nu dat de `gewone' automobilist de verwachte belastingverhoging op benzine per 1 januari a.s. wordt bespaard.

Ook coalitiegenoot PvdA vindt `dat er iets moet gebeuren', D66 is tegen.

Verdere blokkades van vrachtwagens lijken zeer onwaarschijnlijk nu de transportsector zich zaterdag zeer tevreden heeft betoond met de toezeggingen.

Die bestaan uit een hogere teruggave van accijns op diesel voor bedrijfsvoertuigen (de zogenoemde paarse diesel): van 5,2 cent per liter nu naar 19,2 cent per liter voor de eerste drie maanden van 2000, 15,7 cent voor het tweede kwartaal van dit jaar, 12,2 cent voor het derde kwartaal en 8,7 cent voor het vierde kwartaal.

Van de regeringspartijen bepleit de VVD het duidelijkst dat nu ook de particuliere automobilist een tegemoetkoming krijgt, en dat in ieder geval de verwachte belastingverhoging op benzine per 1 januari a.s. wordt gecompenseerd of verzacht.

Volgens VVD-Kamerlid Hofstra blijft de positie van de gewone automobilist de politiek `als een graat in de keel steken'.

De belastingverhoging op benzine, die enkele centen per liter bedraagt, is het gecombineerde effect van indexering van de accijnzen en de verhoging van het BTW-tarief voor benzine van 17,5 naar 19 procent.

De VVD wil het liefst al morgen, bij de publicatie van de Miljoenennota, komen met de aankondiging dat de automobilist deze lastenverzwaring bespaard blijft en is daarover in onderhandeling met coalitiepartners PvdA en D66.

Ook PvdA-Kamerlid Crone, fractiewoordvoerder op dit gebied, is van mening `dat er iets moet gebeuren'.

Tot nu toe stelde de PvdA zich steeds op het standpunt dat niet de staat, maar de oliemaatschappijen de eerste verantwoordelijkheid dragen voor een verlaging van de benzineprijs. [ Vervolg DIESEL: pagina 6]

DIESEL

'Dubbel'

D66-Kamerlid Giskes ziet geen aanleiding om juist automobilisten te vrijwaren van de indexering van belastingen, ,,zolang de oliemaatschappijen aan de hogere benzineprijs verdienen''. Zij noemt de houding van de PvdA in deze kwestie uitgesproken dubbelzinnig.

Naast de korte termijn-oplossing voor de transportsector kondigde het kabinet dit weekeinde ook met het milieu verbonden maatregelen voor de lange termijn aan. Het kabinet gaat vrachtwagens die op zwavelarme diesel rijden, belonen met een accijnsverlaging van 8,5 cent per liter. Deze korting loopt af naar 3 cent vanaf 2004. Deze korting komt bovenop de bestaande van 5,2 cent per liter. Er zijn slechts 55 pompen waar zwavelarme diesel kan worden getankt. Dat aantal moet de komende jaren stijgen, vindt het kabinet.

De maatregelen kosten de staat dit jaar in totaal 300 miljoen gulden.