RMS praat niet met kabinet

Minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) zoekt een nieuwe datum voor een gesprek met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap. Een overleg dat voor vanavond was gepland gaat niet door omdat de regering in ballingschap van de Republik Maluku Selatan (RMS) verstek zou laten gaan. Ook de zes protestantse kerken van de Molukkers in Nederland hadden aangekondigd niet te zullen komen. Volgens een woordvoerder van de minister zijn er nog zoveel gevoeligheden dat eerst opnieuw toenadering moet worden gezocht. Een nieuw gesprek zou overigens eerder op termijn van dagen dan van weken moeten worden gehouden, aldus de woordvoerder. Het initiatief tot een gesprek werd genomen nadat Molukse jongeren hadden gedreigd met aanslagen op, onder anderen, premier Kok.

De minister-president zegde vorige week dinsdag in de Tweede Kamer toe een gesprek te beleggen met de vertegenwoordigers van de Molukkers in Nederland. Hij gaf daarbij nadrukkelijk aan dat ook de jongeren zouden worden uitgenodigd.

Vanochtend was niet duidelijk welke organisaties wel en welke niet zouden deelnemen. Voorzitter C. Nikijuluw van het Moluks Nationaal Congres kon vanochtend geen uitsluitsel geven op de vraag of het Landelijk Orgaan Welzijn Molukkers en vertegenwoordigers van de katholieke en islamitische Molukkers zouden komen.

De RMS is vooral gepikeerd dat zij in eerste instantie niet voorkwam op de lijst van genodigden. Voor het gesprek waren eerst alleen hulporganisaties en vertegenwoordigers van religieuze groeperingen binnen de Molukse samenleving geïnviteerd. ,,Politieke organisaties dan wel organen die zeker in het licht van de actuele ontwikkelingen in Nederland, uitgenodigd hadden moeten worden, zijn genegeerd'', stelt de RMS in een verklaring. Toen de RMS alsnog werd uitgenodigd, ging de brief naar ,,het bestuur'' van de RMS, zegt woordvoerder Wattilete. ,,Noem het beestje gewoon bij de naam, het is een regering in ballingschap.'' Volgens Wattilete bestaat er bij het kabinet ,,nog steeds politiek koudwatervrees ten opzichte van de RMS''. In een gesprek van een uurtje, samen met 16 andere personen uit de Molukse gemeenschap, ziet hij geen heil.

Ook de zes kerken vinden dat het kabinet geen respect toont voor de tien uitgenodigde Molukse organisaties omdat voor het overleg maar één uur is uitgetrokken.