PvdA voor aflossing staatsschuld

De fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, Melkert, wil de staatsschuld de komende 25 jaar volledig aflossen. Hij kiest hiermee een ander standpunt dan hij tot nu toe heeft uitgedragen.

In een vraaggesprek met De Telegraaf, afgelopen zaterdag, dringt Melkert aan op een ,,afspraak voor de lange termijn met de belangrijkste politieke partijen'' over versnelde aflossing van de staatsschuld. De schuld ligt op dit moment op omstreeks 500 miljard gulden, met jaarlijks 30 miljard aan rentelasten. Melkert wijst erop dat de economische groei op dit moment dusdanig hoog is dat ,,we hard op weg zijn de financiering van de AOW echt zeker te stellen''.

Versnelde, volledige aflossing van de staatsschuld werd tot nu toe het krachtigst bepleit door de VVD. De PvdA legde de nadruk op de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product (de zogenoemde staatsschuldquote), die bij normale aflossing in 25 jaar zou dalen tot onder 20 procent.

De PvdA wilde alleen versneld aflossen in jaren waarin de economische groei boven de 3 procent ligt. Aflossing zou vooral moeten verlopen via een AOW-spaarfonds.

Het nieuwe pleidooi van Melkert komt overeen met een advies van topambtenaren, die zich anderhalve week geleden hebben uitgesproken voor volledige schuldaflossing in 25 jaar.

VVD-leider Dijkstal concludeert dat schuldaflossing nu ,,absolute prioriteit heeft''. CDA-leider De Hoop Scheffer begroet het nieuwe PvdA-standpunt als ,,een hele snelle bekering'' van Melkert. Hij toont zich ,,positief verbaasd'' over de stellingname, maar hamert eveneens op de noodzaak om fors te investeren in onderwijs en zorg.

GroenLinks-leider Rosenmöller stelt dat de ,,koerswijziging'' van Melkert onderdeel is ,,van een liberale agenda''. Rosenmöller vreest dat een versnelde aflossing van de staatsschuld bezuinigingen op onderwijs, zorg en milieu tot gevolg kan hebben.