President Wahid offert zijn politiechef

President Abdurrahman Wahid van Indonesië heeft vanochtend het hoofd van de nationale politie, generaal Rusdihardjo, ontslagen. Rusdihardjo moet het veld ruimen omdat de politie kennelijk niet in staat is de openbare veiligheid te waarborgen, dan wel er niet in slaagt de daders op te sporen van een reeks recente aanslagen in de hoofdstad Jakarta. Vorige week werden vijftien mensen gedood toen een autobom ontplofte in de parkeergarage onder het beursgebouw van Jakarta.

Die aanslag wordt, evenals eerdere aanslagen zoals begin juli op het kantoor van de Indonesische procureur-generaal, in verband gebracht met het proces tegen oud-president Soeharto wegens corruptie en machtsmisbruik. Afgelopen vrijdag suggereerde de huidige president Wahid openlijk dat de daders van de aanslagen gezocht moeten worden in kringen rond Soeharto. Hij noemde met name Soeharto's jongste zoon, Hutomo (`Tommy') Mandala Putra. Zaterdag meldde `Tommy' zich bij de politie. Na verhoor kon hij weer gaan omdat, zo verklaarde een politiewoordvoerder, er geen enkel bewijs tegen hem is.

De ontslagen generaal Rusdihardjo zal worden opgevolgd door zijn plaatsvervanger aan het hoofd van het 200.000 man tellende politiekorps, luitenant-generaal Bimantoro.

Niet alleen de reeks onopgehelderde aanslagen in Jakarta bezorgen president Wahid hoofdpijn. Eveneens vanochtend ontving hij van de bezoekende Amerikaanse minister van Defensie, William Cohen, de dringende boodschap serieus werk te maken van het ontwapenen van pro-Indonesische milities in het grensgebied tussen Oost- en West-Timor. Twee weken geleden werden drie hulpverleners van de VN vermoord bij een aanval van milities op een kantoor van de UNHCR. Cohen waarschuwde dat Indonesië internationale isolatie staat te wachten indien de regering niet optreedt tegen de milities.