Politieke jongeren: stop gedoogbeleid

De jongerenorganisaties van de politieke partijen vinden dat er een einde moet worden gemaakt aan het gedoogbeleid. Volgens de jongeren holt het gedoogbeleid systematisch de geloofwaardigheid uit van de politiek en van het democratisch rechtssysteem.

Vertegenwoordigers van de jongerenorganisaties schrijven dit in een artikel dat vandaag verschijnt in deze krant. Jongeren uit het hele politieke spectrum zijn hierbij vertegenwoordigd: van DWARS, de jongeren van GroenLinks en de jongerenorganisaties van de paarse coalitiegenoten PvdA, VVD en D66, tot het CDJA, de SGP-jongeren en PerpektieF, de jongerenclub van de ChristenUnie.

Volgens de jongeren draagt de lakse houding van de politiek ten opzichte van haar eigen regels, in belangrijke mate bij aan het gebrek aan affiniteit van de jeugd met de politiek. Door softdrugs te gedogen, maar ook het aantal `vliegbewegingen' op Schiphol, en tot voor kort bij gevallen van euthanasie, geeft de politiek de boodschap af dat ze haar eigen regels niet serieus neemt. ,,Het gedoogbeleid toont dat regels blijkbaar arbitrair zijn. Feitelijk worden burgers opgeroepen om de wet te overtreden. Dat is een slechte zaak'', aldus de jongerenorganisaties.

De jongeren erkennen dat de tegenstellingen in de politiek zijn afgenomen, maar betreuren het dat de tegenstellingen die er nog wel zijn, door het gedoogbeleid worden verdoezeld. Dit gaat ten koste van het fudamentele politieke debat. Onderwerpen als de sociale zekerheid, de hypotheekrente-aftrek en de positie van Nederland in Europa, zouden zich lenen voor dergelijke debatten, vinden de politieke jongerenorganisaties. Dat de ondertekenaars over deze onderwerpen vaak verschillend denken, is van ondergeschikt belang, menen zij. ,,We zijn het met elkaar eens, dat de ondefinieerbare tussenwegen die nu worden bewandeld, geen optie zijn.''

gedoogbeleid pagina 7