`Politieke correctheid is taboe geworden'

,,We moeten vooral geen nieuw taboe introduceren'', zei Ed van Thijn gisteren in zijn Abel Herzberglezing. Hij reageerde op het verwijt van socioloog Herman Vuijsje dat het dogma van politieke correctheid een ,,werkzaam minderhedendebat in de weg staat.'' `Politiek correct' is volgens Van Thijn het ergste scheldwoord dat je tegenwoordig naar je hoofd geslingerd kunt krijgen.

Als bestuurslid van het Europese Waarnemingscentrum tegen Racisme en Vreemdelingenhaat was Van Thijn betrokken bij de opstelling van een handvest voor politieke partijen tegen racisme. Daarin is onder meer een coalitieverbod met extreem rechtse partijen opgenomen. Vrijwel alle partijen verklaarden zich voorstander van het handvest maar stelden dat in eigen land racisme een non-issue was. En dát is nog verontrustender dan het bestaan van racistisch geweld, zegt Van Thijn. ,,Het is angst om deze kwesties onder ogen te zien.''

De angst voor politieke correctheid kan niet los worden gezien van het bestrijden van racistisch geweld, benadrukt Van Thijn in zijn lezing. ,,De meest brandende vraag van deze tijd is: hoe gaan we met deze explosieve materie om in een spindoctors-democratie als de publieke opinie steeds intoleranter wordt jegens minderheden en migratie?'' Volgens hem moet vooral recht worden gedaan aan de complexiteit van het debat. Zelf ontwikkelde Van Thijn voor de PvdA een `mozaïekscenario' waarin geen sprake is van gedwongen assimilatie van minderheden maar van ,,gemeenschappelijke waarden en normen gebaseerd op diversiteit en niet op dominantie''.

Het is de vraag of de discussie in Europa door de negatieve bijklank van politieke correctheid daadwerkelijk wordt belemmerd? ,,Ik heb de indruk dat iedereen die over racisme begint op deze manier niet serieus wordt genomen'', reageert hij. ,,Natuurlijk gaat het uiteindelijk over de bestrijding van racisme maar dan moeten we dat wel eerst serieus nemen.''