Kabinet stemt in met status NMa

Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van minister Jorritsma (Economische Zaken) om de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) de status van zelfstandig bestuursorgaan (zbo) te verlenen. De NMa houdt toezicht op de naleving van de Mededingingswet, die kartelvorming moet tegengaan. Ondanks de toenemende kritiek op het functioneren van de NMa heeft het orgaan volgens Jorritsma in tweeënhalf jaar genoeg aanzien verworven om te worden losgekoppeld van het ministerie.