Golf bezorgd om Iraakse beschuldiging

In het Golfgebied neemt de bezorgdheid toe naar aanleiding van de sinds donderdag steeds herhaalde beschuldigingen van Irak dat Koeweit zijn olie steelt.

De Iraakse officiële pers heeft Koeweit gisteren opnieuw beschuldigd van diefstal van Iraakse olie. Dit was ook een van de beschuldigingen die Irak uitte voor het Koeweit in 1990 binnenviel. In de omringende landen hebben de media Irak gewaarschuwd voor ernstige consequenties als het een nieuwe militaire actie tegen Koeweit onderneemt. De Koeweitse ministerraad riep de internationale gemeenschap gisteren op ,,serieuze'' maatregelen te nemen om Iraakse ,,dreigementen'' tegen zijn veiligheid en die van andere landen in de regio het hoofd te bieden. Koeweit heeft de Iraakse beschuldigingen met kracht van de hand gewezen.

De regeringskrant Al-Jumhuriya, die zoals de andere Iraakse bladen het regeringsdenken weergeeft, beschuldigde Koeweit er gisteren van de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 vaten olie per dag te hebben gestolen uit de olievelden Rumaila en Zubair in het grensgebied. De krant Al-Qadissiya schreef dat er geen sprake was van een dreigement. ,,Is het een dreigement als Irak zijn gestolen olierijkdom terugeist?'' De krant Babel, eigendom van de oudste zoon van president Saddam Hussein, schreef dat juist de Verenigde Staten agressie in de zin hebben, ,,leunend op zijn mislukte acteurs in de regio, de heersers van Saoedi-Arabië en Koeweit''.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, heeft gewaarschuwd dat de VS geweld zullen gebruiken als Irak zijn buren bedreigt. Minister van Defensie, William Cohen, herhaalde gisteren op bezoek in Singapore dat Washington Bagdad zorgvuldig in de gaten houdt en zal verhinderen dat de Iraakse leider Saddam Hussein eens te meer een gevaar wordt. Amerikaanse en Britse militaire eenheden in de regio houden rekening met de mogelijkheid van een nieuwe militaire confrontatie met Irak.

,,Te spreken van een `Iraakse dreiging' is een afgespeelde grammofoonplaat die Amerika en zijn bondgenoten Koeweit en Saoedi-Arabië draaien'', schreef Al-Qadissiya, dat Albright als ,,een oude helleveeg'' omschreef. Zaterdag meldde de partijkrant Al-Ba'ath in een commentaar: ,,Wij lachen niet alleen om de verklaringen van die zionisten, maar we betreuren tegelijk het peil van politieke en morele ellende dat ze hebben bereikt''.