Centrales botsen over aanpak WAO

De vakcentrales CNV en FNV hebben onenigheid gekregen over de aanpak van de arbeidsongeschiktheid. De FNV verwijt het CNV afspraken te hebben geschonden door een ingrijpend plan naar buiten te brengen. Het CNV presenteerde gisteren een plan dat voorziet in splitsing van de WAO. Mensen die nooit meer kunnen werken krijgen een hogere uitkering en worden niet meer lastiggevallen met herkeuringen. Daarbij gaat het om naar schatting 300.000 van de nu 924.000 arbeidsongeschikten. De overigen moeten intensiever worden begeleid om een baan te vinden. Het CNV denkt dat dit de komende vijf jaar 20.000 WAO'ers minder per jaar scheelt.

Volgens de FNV hebben werkgevers, werknemers en rijk afgesproken te wachten op een analyse van het WAO-probleem door de commissie-Donner, die naar verwachting volgend voorjaar gereed is. ,,Het CNV is veel te vroeg'', zegt een FNV-woordvoerder. De commissie-Donner is juist ingesteld omdat de laatste jaren politieke partijen, vakbonden en werkgevers geregeld met nieuwe en uiteenlopende plannen kwamen. ,,Iedereen riep maar wat. We hadden radiostilte afgesproken. En nu komt het CNV zomaar met weer een plan'', zegt de FNV-woordvoerder. CNV-voorzitter D. Terpstra ontkent afspraken over radiostilte. ,,Het CNV was afwezig in het debat over de WAO. Wij willen niet langer als toeschouwer langs de kant staan.'' De FNV weigert inhoudelijk te reageren op het plan.

Volgens het CNV moeten WAO'ers die niet meer kunnen werken `menswaardiger' worden behandeld. ,,Die groep blijft maar achtervolgd worden met keuringen en herkeuringen. Het CNV gunt deze mensen rust. Zij hebben geen financiële perspectieven meer. Daarom moeten ze een betere beloning krijgen'', zegt Terpstra. Het CNV wil de uitkering verhogen van 70 procent van het laatst verdiende loon naar 75 procent, wat 700 miljoen gulden zou kosten. ,,In een samenleving die zoveel geld heeft moet dat geen discussie zijn.''

Door de overige (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten van de WAO over te hevelen naar een nieuwe `Wet op Werkhervatting en Inkomen' komt zij van het ,,stigma WAO'er'' af, denkt het CNV. Dat zou hun kans op werk vergroten.

    • Herman Staal