Auto met rode diesel is gloeiend de sigaar

Paarse diesel is kleurloos. De kwalificatie kan gemakkelijk voor verwarring zorgen, want naast kleurloze diesel is er ook rode diesel die qua tint gemakkelijk voor paars kan worden aangezien.

Zogenoemde `off road' diesel is rood en bestemd voor de visserij en de agrarische sector. Ook huisbrandolie - heating oil - is rood en een auto met een dieselmotor loopt er prima op.

Belangrijke verschillen tussen rode en kleurloze diesel zijn echter dat de rode diesel wordt belast met 102,60 gulden aan accijns per duizend liter en 0,2 procent aan zwavel mag bevatten, wat meer dan de kleurloze die - dat wordt weer anders uitgedrukt - maximaal 350 ppm (parts per million) aan zwavel bezit.

Voor de transportsector had paarse diesel moeten komen, maar dit was te ingewikkeld (extra slangen bij benzinepompen) zodat de term paars nu alleen slaat op de compensatieregeling. De kleurloze `paarse' diesel die bij het station langs de weg wordt getankt wordt belast met 735,50 gulden accijns per duizend liter en daar komt nog eens een energieheffing op van 175,60 gulden.

Het loont dus zeer om een luxe-auto of vrachtwagen vol te gooien met rode diesel. Als de politie echter een steekproef neemt en de automobilist betrapt met de `verkeerde' diesel, dan is hij volgens een woordvoerder van Esso `gloeiend de sigaar', al kan de hoogte van de boete variëren.

Voor spijtoptanten met `foute' diesel gloort weinig perspectief. De kleurstof in de rode diesel is er onmogelijk uit te krijgen en het duurt ettelijke malen tanken voordat het rood niet meer te detecteren valt.