Z-notities

Schijnregeringen

Hoe groepen elkaar gevangen houden in illusies. In een Haags kantoor zetelen mensen die de regering in ballingschap zeggen te vormen van de Molukken, de RMS, de Republik Maluku Selatan. Die doen een beroep op de internationale invloed waar de Nederlandse regering mee pronkt. Nederland is na veel moeite lid geworden van de Veiligheidsraad, een wereldregering, dus waarom zou het geen einde kunnen maken aan de moordende burgeroorlog in de Molukken? Alle wereldleiders waren present in New York om door Kok te worden toegesproken.

In zijn rede voor de dommelende Veiligheidsraadleden maande Kok in New York Indonesië tot actie in de Molukken en in de lobby aan de East River moet menig glas zijn geheven op de burgeroorlog. Minister van Aartsen heeft bij collega's gelobbyd. Stille diplomatie heet dat – landen proberen over te halen voor het eigen standpunt. Amerika wil niets maar toch is Nederland erin geslaagd om Europese waarnemers naar de Molukken te laten sturen. De Indonesische regering gaat daarmee akkoord. Dat is het maximum wat een klein land kan doen, al strookt dat niet met de almachtige uitstraling van die twee regeringen in Den Haag en die ene in New York.

Dood door hulp

Helpen in Indonesië is gevaarlijker dan dreigen in Nederland. Vorige week sneuvelden drie hulpverleners in een West-Timorees VN-kantoor. Internationaal hulpverlener is geen vrijblijvend beroep. Volgens een telling van de Johns Hopkins-universiteit zijn tussen 1985 en 1998 wel 382 humanitaire hulpverleners gesneuveld, waarvan ruim tweederde als doelwit van geweld. Onder deze hedendaagse helden zonder optieregeling zijn 88 VN-vredeshandhavers en de rest bestaat uit ongewapende dokters, verpleegkundigen, voedselhulpverleners en ontwikkelingswerkers. Zij verdienen monumenten.

Volgens de man die de studie opstelde, dr. Gerald Burnham, heeft het groeiende gevaar te maken met het einde van de Koude Oorlog. Drugsverslaafde kindsoldaten schieten op al wat beweegt. Vooral de oorlogen in Rwanda en Somalië hebben veel slachtoffers gemaakt onder hulpverleners, meer dan zestig per jaar in 1993 en in 1994. De Nederlandse regering overweegt om VN-vredeshandhavers naar het naburige Ethiopië en Eritrea af te vaardigen. Trevor Rees-Jones, de vroegere lijfwacht van Lady Di die het auto-ongeluk in Parijs overleefde, bewaakt nu een VN-kantoor in Oost-Timor. Spannender dan het werk voor een beveiligingsfirma dat hij eerder deed.

Nog gevaarlijker dan de VN is de vakbeweging. Alleen al vorig jaar sneuvelden er in de hele wereld honderdveertig vakbondsactivisten volgens het internationale Verbond voor Vrije Vakverenigingen. Dood door hun hulp. Onbaatzuchtige helden.

Identiteitsnummer

Nieuw: naast het internetwachtwoord, het inbelnummer, het emailadres, de voordeurbeveiligingsaanmeldcode, de pincodes, de rekeningnummers, het nummerbord, het sofinummer, het werknemersnummer, het telefoonnummer, het huisnummer, het mobiele nummer, het mobiele wachtwoord, het faxnummer, het Albert Heyn-besteldienstwachtwoord, het elektronisch-bankierenwachtwoord, de postcode, het creditcardnummer, het paspoortnummer, het rijbewijsnummer en de bloedgroep komt het zorgidentificatienummer. Al die nummers moeten onderling verschillen voor uw eigen privacy en veiligheid. De meeste zijn er afgelopen vijf jaar bij gekomen. Uw unieke identiteitscombinatie bevordert efficiency en snelheid. Bij ziekte, ongeval, sterfte of een bezoek aan het loket moet u ze allemaal paraat hebben, anders wordt de gewenste dienst niet verleend. Hoe verloopt het protocol als de patiënt eerst moet worden beademd voor hij zijn zorgidentificatienummer kan geven? Met deelneming getekend, brief onder nu! mmer 16V59-983KL, graag bij antwoord vermelden.

Fietskartel

Van het onderzoek naar het benzinepompkartel van Shell wordt niets vernomen maar de kartelpolitie weet zich aan te passen. Nu brandstof zo duur wordt, moeten in ieder geval de fietsen in prijs worden verlaagd, zodat de burger zich betaalbaar op eigen kracht kan verplaatsen. Het fietsverbruik ligt hoog in Nederland. Uit representatieve steekproeven blijkt dat er jaarlijks 1,024 miljoen fietsen gestolen worden, het CBS houdt het op de 700.000 werkelijke aangiften. In haar rapportage schreef het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de criminaliteit in Nederland de hoogste van Europa is, tenzij je de fietsendiefstallen niet meerekent. Omdat Nederland in Europa de minste politie heeft, wordt fietsendiefstal gedoogd. Door de felle concurrentie van de junks moeten die fietsen wél goedkoper worden. De Nederlandse Mededingings Autoriteit heeft dus een inval gedaan bij vier fietsfabrieken, Gazelle, Accel, Union en Giant om onderzoek te plegen naar eventuele prijsafspraken. De f! ietsenmakers kunnen op een onverbiddelijke behandeling rekenen. Agenten hebben ook geen tijd om fietslampen te controleren, dus schrap die ook maar. Dan wordt alles nog goedkoper.

Dank u, Opec

Voordelen van een hoge brandstofprijs: minder files, minder verkeersgeruis, minder vliegtuiggeronk, misschien geen rekeningrijden, minder zware vrachtauto's op de weg, meer parkeerruimte, minder wielklemmen, minder benzinemaaimachines, minder reuzenjeeps met menswerende roosters voorop, minder verkeersdoden (1186 vorig jaar, waaronder veel lopende of fietsende bejaarden en jongeren), minder waterscooters, minder champagne, minder bumperklevers, minder drukte in het algemeen, minder hypotheek, minder plastic, minder betonnen opslagterreinen, minder uitbreiding, minder plannen, minder stress, minder Jorritsma-lawaai, een schoner milieu, meer kansen voor korenwolf en knoflookpad, meer tijd, meer ruimte voor kinderen, meer zorg, meer solidariteit en dansen rond de meiboom in dank voor de Opec.

Failliete euro

Als Nederland de gulden had gehouden, zou de diesel dubbeltjes goedkoper zijn. Maar nu hebben we de girale euro en die zakt tegenover de oliedollar. De gulden had de autowegen deze week opengehouden.

De lage Europese munt brengt Europese protesten, van Frankrijk tot Denemarken, maar daar volgt helaas geen gecoördineerde Europese reactie op. Regeringen weifelen, durven de boze chauffeurs, vissers en boeren niet tegen te spreken in hun onterechte verwijten, doen aan solo-acties om hun eigen vervoerders een beetje te helpen ten koste van die in het buurland. Frankrijk en België zijn al bezweken voor de eisen tot compensatie voor de hoge dieselprijs en de Nederlandse regering overweegt tegemoetkoming.

Allemaal tekenen dat de euro haar lage koers heeft verdiend. Een sterke munt vereist gecoördineerde politieke ondersteuning en die ontbreekt in de Europese Unie. Dan gelooft de valutahandelaar er niet in. Een zekere meneer Duisenberg kan zo'n munt niet in zijn eentje overeind houden.

Net als Oostenrijk

In de week dat de EU de diplomatieke sancties op extreemrechtse regeringsdeelname heeft geschrapt tegen Oostenrijk, kwam het Sociaal en Cultureel Planbureau met deze opmerkelijke uitspraak in haar rapport over de houding van Nederlanders tegenover minderheden: ,,De meningsvorming in Nederland wijkt slechts weinig af van het algemene beeld (in Europa), de verschillen in procentpunten zijn doorgaans kleiner dan tien. Het Nederlandse beeld lijkt op dat van Duitsland en Oostenrijk.'' Zou Brussel sancties treffen tegen de EU?

    • Maarten Huygen