Weer onenigheid bij Grieken voor 2004

Bij de opening van de Olympische Spelen in Sydney worden de Grieken geconfronteerd met nieuwe problemen inzake het evenement van 2004, dat in Athene zal plaats hebben. De altijd onvoorspelbare minister van Cultuur Theódoros Pángalos, die nominaal de topfiguur is bij de voorbereiding, zag op het laatste moment ,,wegens drukke werkzaamheden'' af van een reis naar Sydney.

Dit werd echter in de pers toegeschreven aan een verwijdering met de reeds in Australië vertoevende Janna Daskaláki Angelopóulou, de dynamische vrouw die sinds enkele maanden voorzitter is van het Organiserend Comité. Zij was degene die drie jaar geleden een beslissende rol speelde bij de toewijzing bij de Spelen aan de Griekse hoofdstad, waarna echter een langdurige periode volgde waarin feitelijk niets gebeurde. Eerder dit jaar kreeg zij ook de organisatie in handen, maar in die positie gedraagt ze zich zo autoritair dat haar aanvankelijke populariteit is omgeslagen in een vijandige houding van de pers. Pángalos' wegblijven werd aanvankelijk vooral opgevat als protest tegen de enorme bedragen die zij vroeg als salaris voor haar vier Comité-genoten (en nog wel tot en met 2005) en voor de installatie van het Comité in Sydney. Haar eigen hotelsuite zou 8.000 gulden per nacht kosten. Premier Simitis, in laatste instantie verantw! oordelijk voor de voorbereiding, heeft de afgelopen dagen druk bemiddeld tussen de twee, met het gevolg dat Pángalos inmiddels te kennen heeft gegeven zijn reis alleen te hebben afgelast omdat de Australiërs aan Griekenland geen enkele rol hadden toegedacht bij de opening van de Spelen.

`Janna' zoals zij hier wordt genoemd, van haar kant meldde dat haar onkosten in Sydney op geen enkele manier het budget van haar Comité zouden belasten. Met andere woorden dat zij dit– en zij is schatrijk – uit eigen zak zou betalen.

Plaatselijk vergrootte zij haar populariteit bij de vele Australische Grieken door enkele honderden meters te lopen met de olympische vlam in een interessant tenue. Haar machtspositie dankt zij aan het feit dat de regering nauwelijks met goed fatsoen het Organisatorisch Comité opnieuw kan vervangen. Bovendien laat Samaranch op gezette tijden blijken dat zij degene is in wie hij volledig vertrouwen stelt. Het was niet toevallig dat hij de afgelopen weken, waarin sprake was van een ontslagname van Janna, opnieuw dreigde met een `gele kaart' voor Athene, dat de komende zes maanden nu echt blijk moet geven van wezenlijke vorderingen.