VPRO-programma

Maarten Huygen verweet de makers van het nieuwe VPRO-programma `7 dagen' dat ze met onderwerpen als `oude man demonstreert in een hokje tegen de Betuwelijn' niet meer dan een `krejatief sienematografische' versie te bieden hebben van `oude actualiteiten' (NRC Handelsblad, 4 sept.). In zijn eigen woorden: ,,Er werd niets verhelderd, niets aan het reeds bekende toegevoegd.'' Een pijnlijker blijk van zijn eigen onvermogen, en dat van zijn krant, had de televisierecensent niet kunnen geven.

Deze zomer publiceerde onder andere NRC Handelsblad een grote foto waarop, zo beweerde althans het bijschrift, een bejaarde in een zelfgebouwd hutje demonstreerde tegen aanleg van de Betuwelijn. Een verslaggever van `7 dagen' zocht de man op en constateerde dat van een protest geen sprake was – het hutje was voor de oude man gebouwd, zodat hij beter van het uitzicht kon genieten. NRC Handelsblad, de Volkskrant en het SBS-nieuws hadden die hele protestactie gewoon uit de duim gezogen, zonder ooit de betrokkene te raadplegen, zo bleek uit het korte filmpje. Zo werken dus de beste kranten van Nederland – dat was de strekking van deze kleine, ironische bijdrage.

Als Maarten Huygen commentaar op het filmpje had willen leveren, had hem nu een nederig excuus namens zijn redactie gepast. In plaats daarvan heeft hij het over `oud nieuws' en vat hij de gebeurtenis nog eens samen op de manier waarop deze krant dat al eerder volkomen ten onrechte deed.

    • H.M. van den Brink