Verlagen van limiet alcohol is onzinnig

Minister Netelenbos (Verkeer) wil het rijden met meer dan 0,2 promille alcohol in het bloed strafbaar stellen. Het terugbrengen van de wettelijke grens van 0,5 naar 0,2 promille is echter niet alleen struisvogelpolitiek, het heeft alleen maar nadelen. Technisch is het mogelijk deze waarde te meten, maar het is de vraag hoe de politie dit aankan. Immers, iedereen met zo'n laag promillage moet naar het politiebureau. De interpretatie en jurisprudentie zal een groot aantal langdurige strafzaken met zich mee brengen. Advocaten zullen alles – deels terecht – aanvoeren, zoals meetfouten, afronding, verschil in analysetechnieken, alcohol door vruchtensappen, alcohol achtergebleven onder het kunstgebit, alcohol in geneesmiddelen, kersenbonbons, voedsel.

De aandacht van de politie voor rijders met een alcoholpromillage tussen de 0,2 tot 0,5 mg/ml gaat ten koste van de opsporing van weggebruikers met zeer hoge promillages. De publieke opinie zal 0,2 promille niet accepteren. Drinkt een vrouw 1 flesje bier net vóór en één tijdens de Chinese maaltijd, dan moet zij nog bijna twee uur wachten voordat ze mag gaan rijden. Een man gaat naar een feestje van 20.00 uur tot 24.00 uur, drinkt daar elk uur `maar' twee flesjes bier en gaat dan met de taxi naar huis. De volgende morgen om 08.00 uur gaat hij achter het stuur en is dan, hoe goed hij ook rijdt, met de voorgestelde 0,2 mg/ml grens, strafbaar. Mocht hij buiten zijn schuld om bij een ongeluk betrokken raken, dan zal zijn verzekering niets meer uitbetalen en kan hij financieel in grote problemen raken, ondanks het feit dat alcohol niets met het ongeluk te maken heeft.

De politie kan bijna iedere auto gaan aanhouden. Immers, de kans om restalcohol te vinden is groot. De burger zal er geen begrip voor op kunnen brengen dat die ene agent die 's avonds nog in dorpen rijdt, zich hiermee bezig gaat houden.

En hoe zit het met de rechtsongelijkheid? Artikel 8 van de Wegenverkeerswet verbiedt ook het rijden met alcohol op de fiets. Echt dronken fietsers zijn veel vaker op de weg te vinden dan echt dronken automobilisten. Daar wordt nu niets aan gedaan.

Het zou een goede zaak zijn als eindelijk gecontroleerd gaat worden op rijden onder invloed van drugs, met name cocaïne en XTC. In de landen om ons heen zijn grootschalige projecten gestart om drugs in speeksel van automobilisten en bromfietsers aan te tonen en te bestraffen. Op dit gebied loopt Nederland ver achter.

Het moge duidelijk zijn: een wijze minister besteedt haar tijd en geld om drugs in het verkeer op te sporen, in plaats van een daling van het wettelijk alcoholpromillage voor te stellen, die contraproductief werkt.

Prof. dr. D.R.A. Uges is hoogleraar klinische en forensisch toxicologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.