UNHCR laakt opvang Oostenrijk van asielzoekers

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, heeft gisteren scherpe kritiek geventileerd op het toelatingsbeleid voor asielzoekers in Oostenrijk. Volgens de vertegenwoordigster van de UNHCR in Wenen, Karola Paul, is er sprake van ,,een dramatische verslechtering van de situatie''. De UNHCR eist van de Oostenrijkse regering een wettelijk gegarandeerd recht op verzorging voor vluchtelingen ,,zoals het ook in veel andere Europese landen bestaat''.

Paul zei dat gisteren in Wenen bij de presentatie van een rapport dat vernietigend is over de opvang van asielzoekers in Oostenrijk. Het UNCHR-rapport wijkt sterk af van de bevindingen van de drie `Wijzen', die recentelijk in een advies aan de Europese Unie schreven dat de Oostenrijkse omgang met vluchtelingen beter was dan in vele andere Europese landen.

,,Sinds enkele maanden nemen de asielzoekerscentra van de overheid geen vluchtelingen meer op en daardoor zijn de centra van de niet-goevermentele organisaties in Oostenrijk volledig overbelast geraakt'', aldus Paul. ,,Voor de afgewezenen betekent dit dat ze als daklozen ook geen geldige asielaanvraag meer in kunnen dienen. Zonder adres waar de overheid haar beslissing naar toe kan sturen, kan er ook geen aanvraag worden ingediend''.

De vertegenwoordigster van de UNHCR wees ook op de leemtes in de Oostenrijkse wetgeving. ,,Een dak boven het hoofd, voedsel en medische verzorging worden door de Oostenrijkse staat niet gegarandeerd. Het is een gunst als een asielzoeker wel in een opvangcentrum van de staat wordt opgenomen. De meeste kans maken vluchtelingen met geldige legitimatiebewijzen, maar er zijn geen officiële criteria en de beslissingen worden soms volstrekt willekeurig genomen'', zei Paul.

Een groot probleem is het gebrek aan medische verzorging. Alleen asielzoekers die in overheidscentra worden opgenomen worden op t.b.c. gecontroleerd; de rest van de vluchtelingen wordt geheel aan zijn lot overgelaten. Zelfs kleine kinderen die slachtoffer van geweld zijn geworden, hebben geen enkel medische begeleiding. Tegen alle internationale regels in straft Oostenrijkers asielzoekers voor illegale grensovertreding. Sommige vluchtelingen kregen een boete van 1.500 gulden.