Thuisgevoel voor Israels Arabieren

Het idee om het Israelische volkslied en de vlag zodanig te veranderen dat ook de grote Arabische minderheid zich met de staat Israel kan identificeren, werd tot dusverre nauwelijks buiten Arabische kring gehoord. Maar deze week heeft de zeer respectabele ex-rechter van het Hooggerechtshof en oud-staatscontroleur Mirjam Ben Porat een verrassend pleidooi gehouden voor de toevoeging van een derde couplet aan het Israelische volkslied Hatikva (de hoop) om de Israelische Arabieren ook een thuisgevoel te geven.

Het Hatikva mag wegens het belang dat de joodse gemeenschappen in de diaspora eraan hechten niet worden veranderd. ,,We kunnen echter niet aan het feit voorbij gaan dat onze niet-joodse inwoners het moeilijk vinden zich met de woorden van het Hatikva te identificeren'', zei ze.

Het is haar duidelijk dat de Arabieren het moeilijk hebben te zingen over ,,de joodse ziel die diep in het hart klopt'' en die 2000 jaar heeft verlangd naar de terugkeer naar Erets-Israel, het land van Israel, en Jeruzalem.

Mirjam Ben Porat betoogde dat aanpassing van het volkslied de Israelische Arabieren de mogelijkheid geeft met de joodse Israeliërs onafhankelijkheidsdag te vieren. Ze gaf niet aan wat de tekst van zo'n derde couplet van het volkslied zou moeten inhouden.

Joodse politici van links en rechts gaven de suggestie van Mirjam Ben Porat een ijskoude douche. Daarentegen sprak de Israelische Arabische parlementariër Ahmed Tibi zijn bewondering uit voor de moedige manier waarop een zo'n centrale persoonlijkheid in Israel als Mirjam Ben Porat een lans breekt voor het opnemen van de Arabische gevoelens in de Israelische consensus.

Mirjam Ben Porat lanceerde haar revolutionaire idee tegen de achtergrond van hoogspanning tussen de Arabische gemeenschap en de Israelische overheid over het platleggen van illegaal gebouwde huizen in de Arabische sector. Zij waarschuwde voor discriminatie en gebrek aan consideratie voor de Arabieren. ,,Dat leidt tot haat en gevaarlijke vervreemding'', zei ze.