Strijd om de ruimte

Op 2 en 3 november 2000 organiseren de Universiteit van Amsterdam en het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap een tweedaags congres Geografie 2000 rondom het thema `strijd om de ruimte'. Deze strijd wordt dan belicht vanuit drie invalshoeken: water, grondgebied en stad.

Vooruitlopend op dit congres, waar onder anderen prins Willem-Alexander, Hans van den Broek en burgemeester Patijn van Amsterdam zullen spreken, organiseren NRC Handelsblad en het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap een essaywedstrijd over dit thema. Waar zal in de 21ste eeuw de belangrijkste strijd om de ruimte zal plaatsvinden? En waarover gaat deze strijd?

Ook u kunt uw mening geven door te reageren op een van de volgende stellingen:

WATER

1. Water wordt bouwgrond; het huis van de toekomst drijft.

2. Sloop de dijken, geef de natuur langs de rivieren de ruimte.

3. Water is de wonderolie van de projectontwikkelaar.

GRONDGEBIED

1. De plek waar je woont bepaalt niet meer wie je bent.

2. Alleen een mega-golfbaan kan het Groene Hart nog redden.

3.Natuurbeschermingsorganisaties zijn grootgrondbezitters geworden die het landelijk gebied terroriseren.

STAD

1. Stedelijke vernieuwing is het georganiseerd verplaatsen van problemen.

2. Vinex-wijken zijn de getto's van de toekomst.

3. Het wonen in gemengde wijken leidt niet tot de integratie van minderheden.

Een jury bestaande uit Rob van Engelsdorp Gastelaars (hoogleraar Sociale Geografie), Henk Jense (vice-voorzitter KNAG), Tracy Metz (chef Zaterdags Bijvoegsel), Luuk Oost (hoofdredacteur Geografie) en Koos van Zomeren (schrijver en publicist) zal een selectie maken uit de inzendingen voor plaatsing in het Zaterdags Bijvoegsel van 28 oktober. Geef ook úw visie op de strijd om de ruimte wat betreft `water', `grondgebied' of `stad' en stuur een bondige originele bijdrage van tussen de vijfhonderd en duizend woorden vóór 6 oktober naar:

NRC Handelsblad

Zaterdags Bijvoegsel

Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam

of per email: zaterdag@nrc.nl

met vermelding van `Essaywedstrijd GEOGRAFIE 2000'.