Steun aan Antillen dankzij fiat IMF

Nederland maakt komende week een overbruggingskrediet van 80 miljoen gulden over aan de Antilliaanse Centrale Bank. Dit heeft staatssecretaris De Vries (Koninkrijksrelaties) gisteravond gezegd in reactie op een akkoord tussen het Internationaal Monetair Fonds en de Antillen.

Een IMF-delegatie en de Antilliaanse regering-Pourier tekenden gisteren een akkoord over versnelde uitvoering van het nationaal herstelplan dat de Antilliaanse economie uit het slop moet halen.

Goedkeuring van het IMF was noodzakelijk, omdat Nederland alleen in dat geval bereid is een overbruggingskrediet te verstrekken. Het kabinet had een `blanco cheque' klaarliggen die door het IMF zou worden ingevuld.

Het IMF eist in ruil voor steun dat de Antilliaanse overheid nog vóór 1 november een aantal extra bezuinigingsmaatregelen uitvoert. ,,Het overbruggingskrediet dat nu in de kas van de Centrale Bank wordt gestort zal de komende maanden daarom in tranches worden overgemaakt aan de landsoverheid', aldus De Vries. Het IMF blijft er intussen samen met de Centrale Bank op toezien of de versnelling van de economische hervormingen werkelijk wordt uitgevoerd.

Het akkoord bevat 49 eisen van het IMF die samenhangen met versnelde sanering. Tot donderdagavond laat was het wegens de vele voorwaarden van het IMF nog onzeker of het tot een akkoord zou komen. Woensdag stapte de Antilliaanse minister van Sociale Zaken en Arbeid Lucille Wout uit het kabinet uit onvrede over de onderhandelingen.

Het IMF adviseert Nederland het begrotingstekort van 110 miljoen Antilliaanse gulden (circa 80 miljoen Nederlandse gulden) aan te vullen. De belangrijkste voorwaarde is dat de Antilliaanse overheid uiterlijk eind oktober 349 ambtenaren ontslag aanzegt. [Vervolg ANTILLEN: pagina 2]

ANTILLEN

Pourier `tevreden'

[Vervolg van pagina 1] Om dit te realiseren moet haast gemaakt worden met de reorganisatie van de departementen, zodat vijf á zes `kernministeries' overblijven. Het Antilliaanse ambtenarenapparaat is het afgelopen jaar al met duizend ambtenaren ingekrompen, maar van hen waren de meesten in dienst van de eilandsoverheid van Curaçao. De landsregering liep daarbij fors achter.

De opgestapte minister Wout, verantwoordelijk voor sanering van het ambtenarenapparaat, is gisteren in Nederland aangekomen voor een vakantie. Dit gaf de doorslag voor haar aftreden, omdat Wout deze vakantie tot verbazing van het IMF niet wilde afzeggen om met spoed te kunnen hervormen.

Wout zag zich onvoldoende gesteund door het kabinet. Zij zei zich ,,in de steek gelaten' te voelen door haar partijgenoot minister-president Pourier.

Het Antilliaanse kabinet heeft het IMF verder onder meer moeten toezeggen de bijdrage die ambtenaren aan hun pensioen leveren weer met 2 procent te verhogen; een recente verlaging door het Antilliaanse kabinet wordt hierdoor teruggedraaid. Ook dient de arbeidsmarktwetgeving te worden verruimd, zodat met name personeel in de toerismesector flexibeler kan worden ingezet. Ook hier is een recent kabinetsbesluit teniet gedaan. Ook zal de benzineprijs met 7,9 cent worden verhoogd.

Volgens P. Fontilus, secretaris van Pourier, is het kabinet ,,ronduit tevreden' met het akkoord, omdat een overbruggingskrediet uit Nederland ,,de ruimte en de mentale rust geeft om aan de rest van de wederopbouw van onze economie te werken'.

De laatste maanden verloor het kabinet veel tijd voor de hervormingen, omdat maandelijks geld gevonden moest worden om onder meer de ambtenarensalarissen te betalen.