PLAKRIJST

Mag je de arme krantenlezer, bij uitleg van een landbouwproef over rijstvariëteiten (W&O, 26 augustus), overvallen met plakrijst en droge rijst, zonder die termen even uit de doeken te doen? Het percentage oud-Indische gasten onder uw lezers zal niet groot meer zijn, reden dat de ketan of kleefrijst (het enige juiste Nederlandse woord), vaak tot zoetigheden verwerkt, geen bel of smaakpapil meer doet rinkelen. Tegenwoordig kennen we de kleefrijst weer van de sushi.

Het is frappant dat de oude boerenwijsheid dat mengteelten hoger (en schoner) produceren juist in China weer uit de wetenschappelijke kast gehaald wordt. Tot pakweg 1950 bestond de productie van gewassen of dieren overal ter wereld uit gevarieerde zogenaamde landrassen. Daarna is men in de moderne landbouw, de bio-industrie en de Groene Revolutie van de Derde Wereld overgestapt op strenge monocultuur van genetisch homogeen materiaal. Daarvoor waren wel hoge, allengs steeds hogere doses pesticiden en antibiotica nodig, waarvan de noodlottige gevolgen momenteel een groot deel van het budget en de aandacht van landbouw ministeries opsouperen. Het is verheugend te zien dat het ontwakende China het Westen niet blindelings volgt in zijn kortzichtig, gemakzuchtig en zwalkend landbouwbeleid.