Meer controle op vuurwerkopslag

. De overheid laat de 46 belangrijkste vuurwerkbedrijven controleren op de juistheid van labels. Bij onderzoeken naar de vuurwerkramp in Enschede heeft het Openbaar Ministerie geconstateerd dat vuurwerkverpakkingen verkeerd worden gelabeld. Dit schrijft minister De Vries van Binnenlandse Zaken in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken.