Kabinet wijst meer subsidie partijen af

Het kabinet wijst verhoging van de subsidie aan politieke partijen af en staat sponsoring door het bedrijfsleven toe. Wel wil het kabinet regelen dat giften van bedrijven en particulieren openbaar worden gemaakt.

Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) stuurt de Tweede Kamer binnenkort een notitie met nadere voorschriften waaraan de sponsoring van politieke partijen zou moeten voldoen. De minister denkt onder meer aan het verlagen van het bedrag waarbij openbaarheid verplicht is. Ook zouden instellingen die zijn verbonden aan politieke partijen, zoals wetenschappelijke instituten, giften publiek moeten maken.

De voorzitters van de grote politieke partijen drongen nog onlangs per brief bij minister De Vries aan om de subsidie aan partijen te verhogen.

Van deze partijen is de VVD inmiddels begonnen met het aantrekken van sponsors om partij-activiteiten te financieren.

Partijen als GroenLinks en de Socialistische Partij willen dat de overheid verbiedt dat partijen zich laten financieren door het bedrijfsleven. Volgens het kabinet is een verbod op sponsoring echter `niet wenselijk' en ook `niet mogelijk'. Een verbod op sponsoring zou onder meer in strijd zijn met de Grondwet.

Minister De Vries riep politieke partijen eerder deze week op om op zoek te gaan naar andere inkomstenbronnen buiten de overheidssubsidie om. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verhoogde de subsidie aan partijen vorig jaar nog met twintig procent. De voorzitters van de politieke partijen willen dat de fractievoorzitters in de Tweede Kamer volgende week bij de Algemene Beschouwingen aandringen op verhoging van de subsidie.