Denen tegen euro

De meest recente enquêtes geven aan dat een kleine meerderheid van de Denen er voorstander van is om de eigen kroon te behouden en dus nee zegt tegen de komst van de euro. Op 28 september moeten de Denen zich uitspreken over de Europese munt. In een onderzoek dat gisteren werd gepuliceerd blijken er vier tot negen procentpunt meer tegenstanders dan voorstanders te zijn. Veel Denen hebben echter nog geen definitieve beslissing over de euro genomen.