Chaos op wegen

We leven in een omgekeerde wereld. Als vrachtwagenchauffeurs menen actie te moeten voeren, is dat hun verantwoordelijkheid. Maar dat het Korps Landelijke Politie Dienst de colonnes door motoragenten wil `begeleiden' – terwijl vele duizenden burgers last ondervinden – in plaats ervoor te zorgen dat goedwillende verkeersdeelnemers bij acties beschermd worden, is een beangstigend beeld van werkelijke discriminatie.

    • Hans M. Cramer