Boemerang

Boemerang: een typisch Australisch voorwerp – je werpt het, en het komt weer terug. Op dezelfde manier is de mailservice opgezet van de sportredacteuren van NRC Handelsblad in Sydney. U kunt aan hen uw vragen stellen over de Olympische Spelen, de sporters en andere zaken met betrekking tot dit evenement. Dagelijks worden tenminste vijf vragen beantwoord, en in Dossier Olympische Spelen op de site van NRC Handelsblad gepubliceerd. U kunt uw vragen insturen naar web@nrc.nl.

DOSSIER OLYMPISCHE SPELEN www.nrc.nl