Vermogen

Quote vs De Hond 2-0, meldt het maandblad op zijn website. Maurice de Hond, oprichter van investeringsbedrijf Newconomy had geëist dat Quote een recent verhaal over de ondernemer zou rectificeren. Op de voorpagina. De Hond is geen visionair en is onbetrouwbaar, was het oordeel dat Quote optekende uit de mond van anonieme bronnen bij De Honds voormalige ondernemingen en werkgevers.

Als munitie voor deze bewering voert Quote aan dat De Honds boek Dankzij de snelheid van het licht ,, zwaar leunt'' op Being Digital van de Amerikaan Nicholas Negroponte. De anonieme bronnen trekken in twijfel of De Hond het boek zelf geschreven heeft.

De beschuldiging is aangevuld met een deels bekende opsomming van De Honds mislukte of half geslaagde eerdere ondernemingen waaronder Interview, City Online en Headstart. Tot slot wordt De Hond verweten dat hij zakelijke belangen vermengt met relaties met zijn vriendin, goede vrienden en familieleden.

De publikatie is niet onrechtmatig, oordeelde de rechter deze week, onder meer omdat voldoende ,,deugdelijke bronnen'''zijn geraadpleegd en omdat Quote de ondernemer recht gaf op een weerwoord: ,,Als ik naar mijn bankrekening kijk dan heb ik blijkbaar toch wel iets goed gedaan in die dertig jaar'', aldus maakte De Hond van de gelegenheid gebruik.

Het belangrijkste deel van De Honds vermogen zit opgesloten in een belang van 16,5 procent dat hij heeft in Newconomy. Tot volgend jaar april mag hij die aandelen niet verkopen. En pas dan op zijn vroegst kan het welslagen van De Honds jongste project van zijn bankrekening worden afgelezen.