Toch drie debatten tussen Bush en Gore

Op één punt heeft de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Al Gore in ieder geval gewonnen. Hij kreeg zijn zin in de data van de verkiezingsdebatten. Niet één openbaar debat en twee gesprekken in de beslotenheid van de tv-studio's, zoals zijn Republikeinse opponent George W. Bush had gewild, maar drie publieke debatten.

Bush, die niet bekend staat als een groot spreker, had openlijke confrontaties zoveel mogelijk willen vermijden. Eerdere afspraken negerend, stelde hij Gore voor om twee keer gezamenlijk op te treden in bestaande tv-shows. Daarmee hoopte hij volgens commentatoren de gesprekken wat minder inhoudelijk te maken en wat glamour-achtiger.

Bush deed twee weken geleden alsof hij niets liever wilde dan onmiddellijk de degens met Gore kruisen. Hij zei niet te willen wachten tot oktober. Het feit dat Gore zijn voorstellen afwees, omschreef hij als een bewijs van diens onbetrouwbaarheid. Want had Gore niet gezegd dat hij op elk moment en overal in debat wilde gaan? Maar die strategie mislukte. Zodat hij gisteren, na viereneenhalf uur onderhandelen, alsnog akkoord ging met drie debatten – op 3, 11 en 17 oktober. De confrontaties zullen anderhalf uur duren en alle grote tv-zenders zijn welkom om er verslag van te doen. Bush reageerde verheugd op het akkoord. ,,Ik weet dat [Gore] een uitstekend debater is, maar wat Amerika nodig heeft is een leider''.