Tien miljoen over in fonds wachtlijsten

Ziekenhuizen en medisch specialisten laten dit jaar ruim tien miljoen gulden uit het wachtlijstfonds ongebruikt. Of ze het geld uit het fonds (van 82 miljoen gulden) vorig jaar echt hebben gebruikt voor meer `productie' is niet te achterhalen. Er zijn meer cataract-, heup- en knieoperaties gedaan, maar dit kan ten koste zijn gegaan van andere, niet apart gefinancierde ingrepen.

Dit schrijft het landelijke tarievenbureau CTG in een evaluatie van de manier waarop het wachtlijstfonds voor de ziekenhuizen functioneert. Het CTG bepleit opnieuw het financieringssysteem voor ziekenhuizen te moderniseren. Binnen het beschikbare budget zouden de ziekenhuizen moeten worden afgerekend op de daadwerkelijk uitgevoerde behandelingen. Daartoe moeten andere criteria voor toe- en afrekening van het budget worden ingevoerd.

In een brief aan de Tweede Kamer stemt minister Borst (Volksgezondheid) in met het voorstel van het CTG. Zij wil dat al vanaf 1 januari niet alleen het aantal klinische opnamen en ligdagen (naast het aantal specialisten) bepalend zijn voor het budget maar onder meer ook de operaties die in dagbehandeling worden gedaan. Borst wil het ook voor een zorgverzekeraar gemakkelijker maken om, binnen de marges van de tarievenwet, met een ziekenhuis te onderhandelen over de prijzen voor de verschillende behandelingen.

Het tarievenbureau drong afgelopen jaar herhaaldelijk aan op modernisering van de financiering. Borst gaf daar echter geen prioriteit aan omdat zij, samen met specialisten en ziekenhuizen, meer voelde voor een systeem van vaste prijzen voor complete behandelingen. Maar het opzetten van zo'n systeem, waar al sinds begin jaren negentig aan wordt gewerkt, kan nog jaren duren.