Slaaf van Oranje

Bij het artikel Slaaf van Oranje (in de krant van zaterdag 9 september, pagina 41) ontbrak het naschrift: Met dank aan Adam van Enk.