Screening op hartkwaal vervalt

Huisartsen sporen niet langer actief hart- en vaatziekten op bij 60-plussers en bij mensen die een verhoogde kans op deze aandoening hebben, zoals rokers of diabetici.

Ze besloten daartoe tijdens de laatste ledenvergadering van de LHV (Landelijke Huisartsenvereniging). Aan het preventieproject hart- en vaatziekten, dat in 1998 begon, nemen op dit moment 1.150 huisartsen deel. Voor de ledenvergadering waren onder meer de vergoeding en de al bestaande werkdruk reden om het project te stoppen. Ook speelde irritatie over de minister, die niet snel genoeg met geld over de brug zou komen voor de financiering van diensten buiten de kanooruren, bij de beslissing een rol. Daarnaast betwijfelde een deel van de huisartsen of het `screenen' van met name gezonde 60-plussers wel zinvol is.

Het LHV-bestuur had, in overleg met het Nederlands Huisartsengenootschap, voorgesteld het project op 1 januari geleidelijk uit te breiden tot alle ruim zevenduizend huisartsen.

Over de financiering was al overeenstemming bereikt met het ministerie. Door het besluit verliezen de bijna tachtig preventieconsulenten op de districtsbureaus van de LHV een deel van hun aanstelling.