Rabo naar schikking met ex-adviseur

De verhouding tussen Rabobank Nederland en de vroegere adviseur van Rabo in Doetinchem T. Bazelmans is ontdooid. Bazelmans ligt al geruime tijd overhoop met Rabo. Hij werd, naar bleek ten onrechte, ontslagen in verband met de affaire rond de beleggingsclub D'n Anwas. De rechter kende hem al een schadevergoeding toe van 5,5 miljoen gulden. Bazelmans wilde nog inzage in allerlei stukken van de Rabobank die verband hielden met zijn ontslag. Na een ,,constructief gesprek'' zijn partijen erin geslaagd de overige problemen buiten de rechtszaal om op te lossen. ,,We zijn eruit'', aldus een Rabo-woordvoerder. Partijen onthouden zich van inhoudelijk commentaar. Bazelmans deed in de geruchtmakende zaak van de beleggingsclub intern melding van fraude, valsheid in geschrifte en verduistering. Inmiddels loopt een strafrechtelijk onderzoek. Zijn kritiek kostte hem echter de kop. Ondanks openlijke rehabilitatie en de schadevergoeding kreeg hij zijn baan niet terug.