Ouderen eisen hoger pensioen

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) eist een hogere bijstelling van de pensioenen. Door de gebruikelijke indexering stijgen de pensioenen dit jaar met gemiddeld 1,6 procent, terwijl de brutolonen volgens de NBP ruim 6 procent stijgen. De bond eist dat de besturen van pensioenfondsen hun uitkeringen met 5 procent verhogen.

Dat heeft de NBP, die zich met 20.000 leden de grootste pensioenbelangenorganisatie van Nederland noemt, gisteren kenbaar gemaakt. De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG, 125.000 leden) staat achter de eis. Bert Rousseau, secretaris van NBP en NVOGf noemt het tijd dat ouderen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen ook profiteren van de groeiende economie. Hij verwacht vooral via de politieke partijen meer voor de gepensioneerden gedaan te krijgen.

Volgens Pieter de Wind, adviseur van het NBP-bestuur, hoeft een indexering van de pensioenen met 5 in plaats van 1,6 procent de pensioenfondsen niet veel te kosten. Op een geschatte pensioenuitkering van 25 miljard gulden dit jaar zouden ze dan 850 miljoen gulden extra moeten uitkeren. ,,Dat is slechts 0,08 procent van hun belegde vermogen van ruim 1.000 miljard gulden.''