`Opvang bij bankroet schadeverzekeraar'

Consumenten moeten beter beschermd worden tegen de gevolgen van een faillissement van een schadeverzekeraar. Dat schrijft minister Zalm (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij zal met de Verzekeringskamer en het Verbond van Verzekeraars overleggen hoe die bescherming beter kan. De bewindsman komt met zijn pleidooi naar aanleiding van een advies van de studiegroep Opvangregeling Schadeverzekeringen. De reikwijdte van nieuwe opvangregelingen zal overigens vrij beperkt zijn. Een bijdrage voor eigen risico kan risicovoller gedrag van consumenten en verzekeraars beperken en maakt daarom deel uit van de opvangregeling, redeneert het ministerie van Financiën. De studiegroep adviseert ook het toezicht van de Verzekeringskamer te versterken. Volgens haar is het nodig dat verzekeraars wettelijk verplicht zijn om actuele verslagen te overleggen aan de Verzekeringskamer.