Minder leningen IMF

De verbetering van de economische situatie in de wereld heeft het beroep op leningen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) fors doen slinken. De financiële positie van het fonds is daardoor weer op een gezond niveau gekomen. Dit blijkt uit het jaarverslag van het IMF,

In het eind april afgesloten boekjaar leende het IMF 8,3 miljard dollar aan lidstaten met problemen. Dat is minder dan een derde van de 28,2 miljard dollar in het voorgaande jaar. Vooral het onverwacht snelle einde van de in 1997 uitgebroken crisis in Oost-Azië zorgde daarvoor.

Het IMF leende niet alleen minder uit, maar kreeg ook meer binnen aan aflossing van oude leningen. Daardoor verminderde het bedrag aan uitstaande leningen van 88,7 miljard dollar tot 66,5 miljard dollar.

De liquiditeitsratio, de verhouding tussen beschikbaar en uitgeleend geld, ging omhoog van 89,2 procent tot 153,1 procent en kwam daarmee weer op het niveau van voor de Azië-crisis. Eind april 1998 was een gevaarlijk dieptepunt bereikt van 45 procent, maar het IMF heeft nu weer voldoende financiële slagkracht om eventuele nieuwe crises te lijf te gaan.

Het jaarverslag bevat behalve de cijfers over de kredietverlening voor het eerst ook gegevens over de salariëring van het IMF-personeel, een uitvloeisel van het streven naar meer openheid. Directeur Horst Köhler, die in mei Michel Camdessus opvolgde, krijgt 308.460 dollar per jaar plus een toelage van 55.200 dollar. Omgerekend in guldens komt dat neer op een totaalbedrag van een slordige 925.000 gulden.

De tweede man van het IMF, Stanley Fischer, heeft een jaarsalaris van 257.050 dollar. De 24 leden van het dagelijks bestuur, die direct of indirect alle 182 lidstaten vertegenwoordigen, ontvangen elk 160.630 dollar (410.000 gulden ) per jaar, inclusief een toelage van 9.000 dollar.