Liechtenstein strijdt tegen witwassen

Het parlement van Liechtenstein heeft unaniem ingestemd met maatregelen tegen het witwassen van zwart geld. De meest concrete maatregel die Liechtenstein wil nemen is een verbod op anonieme rekeningen. De wet richt zich in de eerste plaats op advocaten en boekhouders die nu, onder verwijzing naar een bepaald statuut, kunnen zwijgen over de identiteit van hun klanten.