Huisdichters voor Groningse universiteit

De Rijksuniversiteit Groningen heeft de studenten Daniël Dee en Petra Else Jekel benoemd tot `huisdichters', een tot dusver in de academische wereld onbekend fenomeen. In de universiteitskrant UK zullen zij het komende studiejaar bijzondere gebeurtenissen aan de noordelijkste universiteit van Nederland op poëtische wijze becommentariëren Het huisdichterschap is daarmee een lokaal-academische variant op de aanstelling van den Dichter des Vaderlands, Gerrit Komrij. Hij publiceert zijn gedichten naar aanleiding van nationale gebeurtenissen in NRC Handelsblad.

De universiteitsdichters zijn bedacht door de universiteitskrant, maar de rector magnificus van de universiteit, prof.dr. D. Bosscher, draagt zorg voor de betaling: één fles goede wijn per gepubliceerd gedicht. De twee studenten zijn uitverkoren door een jury onder voorzitterschap van dichteres Maria van Daalen. Die jury verwacht dat de twee `zeer verschillende' dichters Jekel en Dee elkaar goed zullen aanvullen en dat hun dubbelaanstelling een spannender resultaat zal opleveren dan de `soms obligate' bijdragen van de Dichter des Vaderlands.

Petra Else Jekel – geboren in 1980 en student kunst- en architectuurgeschiedenis – is volgens Van Daalen een dichter in de hermetische traditie, met `een grote bewustheid van vormgeving en taal'. Zij dichtte onder meer `hij ontglipt me – en ik word hem. Zijn/ gissen lost op in de loden zwaarte van mijn kenniskom'. De ritmische poëzie van Daniël Dee (1975, student Nederlands) staat juist midden in de orale traditie, schrijft de jury. Hij dichtte naar aanleiding van de opening van het academisch jaar: `een enkeling loopt diep peinzend in dienst van/ verlangens naar eigen verdiensten betekenis of meer// voorbij de voetsporen van Aletta Jacobs/ haar achterlatend in volledige harmonie.'