Diesel: de eisen, acties en reacties

Vervoerders eisen een verlaging van de Nederlandse accijns op dieselolie tot het door de Europese Unie toegestane minimumniveau, de invoering van een zogenoemde dieselstabilisator (wiebeltax) die de accijnsen automatisch verlaagt bij een verhoging van de prijzen en de invoering van zwavelarme, milieuvriendelijker diesel met een aangepaste lage accijns.

Belangrijkste eisen: verlaging van dieselaccijns en/of een speciale goedkopere `professionele diesel' voor de vrachtrijders, en ook andere fiscale en sociale tegemoetkomingen.

Afschaffing van de milieubelasting per 2001 en verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Sinds het aantreden van de rood-groene regering in 1998 is de milieubelasting ingevoerd. Tijdens de kabinetsperiode van 4 jaar wordt jaarlijks de literprijs van benzine met 6 pfennig verhoogd, in totaal dus met 24 pfennig.

De extra kosten voor diesel belopen 7procent van de omzet. De Franse accijnzen houden geen gelijke tred met die van andere EU-landen. De Fransen betalen meer dan 15 cent meer aan accijns per liter.

Geëist worden een hulpplan voor vooral kleinere transportbedrijven en een door de staat ingesteld minimumtarief voor handelstransporten.

De ministers Zalm (Fianciën) en Netelenbos (Verkeer) zouden vanmiddag om 12.30 uur een petitie in ontvangst nemen en vervolgens een gesprek hebben met truckers. Vanmorgen meldde Financiën nog dat het ,,niet waarschijnlijk is dat er toezeggingen worden gedaan''.

De regering houdt vast aan de milieubelasting. Het geld, ruim 5 miljard jaarlijks extra, wordt gebruikt om de hoge loonkosten te verlagen. De milieubelasting moet ten goede komen aan de pensioenen. Mogelijk komt er een compensatie voor stookkosten en ook een ruimere fiscale kilometervergoeding voor woon-werkverkeer.

De regering heeft ingestemd met een accijnsverlaging van 11 cent per liter diesel met terugwerkende kracht over 2000. In 2001 volgt een extra accijnsverlaging van nog eens 8 cent per liter diesel. Verder komt er een belastingverlaging van 40 procent over de hogere brandstofprijzen volgend jaar. Hogere accijnzen mogen gedeeltelijk worden doorberekend.

Standpunt van Britse regering: geen concessies.

Gespeculeerd wordt op een versoepeling van de accijnzen tijdens een tussentijdse begroting in november. Ministeriële `task force' die toekomstige blokkades en drooglegging moet voorkomen.

Regering wil geen concessies doen, maar in een `sociaal partnerschap' tussen de regering en 4.000 transportondernemingen zou de kwestie kunnen worden behandeld in de komende begroting, in december.

De twaalf groepen van dertig actievoerende chauffeurs die op weg zijn naar Den Haag, lopen her er der in het land vast op spontane blokkades van collega`s.

De eerste groep chauffeurs was voor 11.00 uur al weer op weg terug naar Flevoland.

Sinds vanmorgen zijn alle blokkades opgeheven na een akkoord over een pakket van 190 miljoen gulden: verlaging belasting op eurovignet en op verzekering, afschaffing fiscaal zegel, uitstel betaling verkeersbelasting, verlaging sociale lasten, clausule die doorberekening brandstofprijzen in vervoerscontracten mogelijk maakt.

In Duitsland zijn prikacties gehouden door vrachtwagenchauffeurs, geen landelijke actie. In München, Hannover, Maagdenburg zijn de afgelopen dagen blokkades georganiseerd. Gisteren is voor het eerst een aardolieraffinaderij drie uur lang door boeren met tractors geblokkeerd bij Lingen in het Emsland.

De populariteit van premier Jospin is in de vrije val geraakt, omdat hij de crisis niet goed heeft aangepakt. Jospin schijnt te denken aan een eerdere invoering van de belastingverlaging van 40 procent over hogere brandstofprijzen dan in januari 2001. Ook zint hij op een douceurtje voor álle Fransen en niet alleen voor de groepen die demonstreerden.

Blokkades zijn opgeheven, maar het merendeel van de pompen staat droog. Een op de vijf benzinestations is volgens oliemaatschappijen vanaf zaterdag weer normaal in bedrijf. Verstoringen van de samenleving zullen nog ,,weken'' aanhouden.

Sinds vanochtend verkeerschaos op doorgaande wegen in heel Ierland, rond de grote steden en in het centrum van Dublin als gevolg van acties van beroepschauffeurs.